Obljuba Frančiškovih otrok in animatorjev

Obljuba Frančiškovega otroka:

Jaz, ime in priimek,
bom v tem letu sledil Jezusu
po zgledu sv. Frančiška in
sv. Klare.
Spoštoval bom bližnje in stvarstvo.
Pomagal bom, dober bom do vseh
in prosil Boga,
da mi pri tem pomaga.

Obljuba Frančiškovega animatorja:

Jaz, ime in priimek, želim to leto še na poseben način
postati služabnik Božjega kraljestva v svetu. Zgled mi je sveti
Frančišek, ki si je upal živeti to, kar je verjel in vzel hrepenenja
v svojem srcu zares. Zato obljubljam, da se bom trudil najti
svoje mesto v stvarstvu in način, kako lahko najbolje
osrečujem druge in sebe. S svojim življenjem hočem oznanjati
veselo novico evangelija, živeti preprostost, iskrenost,
odprtost, ponižnost, uboštvo. Posebej bi rad rasel v:
____________________________________________________
Kot animator in brat obljubljam, da bom imel otroke in
bližnje rad, jih videl in slišal, jim dajal kar želi Bog dati po
meni in sprejemal kar želi meni podariti po njih. Za pomoč
prosim tudi Marijo, Jezusovo in našo mater, svetega Frančiška
in sveto Klaro.